האם הקורונה תזניק את היקף שטחי האחסנה והלוגיסטיקה?